Työkaluista parhaat


Yleisin 3D-pinnoituksessa käytetty kalvo on polyvinyylikloridi (PVC), jonka lisäksi käytetään myös polyesteri- ja ABS-kalvoja. Kalvon paksuus vaihtelee 0,15–0,70 mm välillä.

Tyhjiömuovauksessa parhaat tulokset saavutetaan 0,5–1,5 mm paksuisilla muovilevyillä.

Käyttäjäkokemukset ovat osoittaneet, että CoatWizardin teknologia soveltuu ohuempiin pinnoituskalvoihin kuin perinteinen membraaniteknologia. Ohuiden kalvojen avulla kaikki muodot toistuvat huomattavan tarkasti, kalvon tarttuessa hyvin tiukimpiinkin kulmiin. Ohuiden kalvojen käyttö merkitsee myös huomattavia kustannussäästöjä.

Ducor Oy kehittää aktiivisesti prosessissa käytettäviä kalvoja ja liimoja yhteistyössä johtavien kalvo- ja liimavalmistajien kanssa. Tutkimme jatkuvasti ympäristöystävällisten kalvojen käyttömahdollisuuksia erilaisissa pinnoitusprosesseissa.